Beslutsnäring
En tjänst från Sequoia Solutions

Bollplank

shutterstock_155951657Sequoia Solutions levererar Bollplank för individer med behov av att ”tänka högt” kring sitt uppdrag och verksamhet.

Nyckelpersoner ges möjlighet att diskutera och föra samtal kring frågeställningar med en oberoende och utomstående person. I diskussionen testar vi tankar, strategier och dilemman. Här bollar man alltifrån strategiska frågor kring framtid och utveckling, till frågor och funderingar utifrån senaste balans- och resultaträkning. I samtalen vaskar vi fram era guldkorn. Söker det unika både hos individen och i organisationen.

Vårt bollplank lämpar sig väl till både egenföretagare och anställda, i både stora och små organisationer. Det kan också användas som ”extern resurs” i grupper. Ett mycket effektivt verktyg för de allra flesta.