Beslutsnäring
En tjänst från Sequoia Solutions

Utbildning

shutterstock_130330079Sequoia Indiviuell Förädling, vårt utbildningskoncept som vi är stolta över.

Gå inte över ån efter vatten utan bygg på det du redan har! Vi anpassar utbildning och träning utifrån era specifika behov och frågeställningar.
Med konceptet Sequoia Individuell Förädling vill vi öka förståelsen för värdet i både det individuella och i det gemensamma. Konceptets grund finns i begreppen avkastning, hållbarhet och tillväxt. Det är en utbildning som passar väl in i organisationer där man önskar stöd inför framtidens hållbara möjligheter och utmaningar.
Leverans sker antingen till enskild medarbetare eller till mindre grupper.
Med Individuell Förädling odlar vi i det generellas mylla de unika värden som finns
hos oss alla som enskilda individer.
Genom dialog och träning berikar vi sedan med näringsämnen som kunskap och erfarenhet.