Beslutsnäring
En tjänst från Sequoia Solutions

Behovsstyrt

Behovet av näring skiftar i olika tider och sammanhang. De allra flesta behöver ibland någon form av ”externt” tillskott. En del verksamheter behöver ny kunskap medan andra behöver hjälp med att ta ord till handling. Individer och verksamheter som på olika sätt har behov av förbättringar kring avkastning och hållbarhet kan få stöd av Sequoia. Leveransen kan därför se olika ut beroende på vilken organisation eller individ det handlar om. Men en sak har våra samarbeten gemensamt, vi startar alltid med samtal, ett eller flera, där vi möts och bättre lär känna varandra. På så sätt finner vi tillsammans just era behov och ser vad vi kan bidra med. Genom att först finna behov och förutsättningar tar ingen av oss risken att övergödning sker eller att missväxt uppstår. Vi optimerar istället avkastningen hos oss båda.

Sequoia Solutions – avkastning i tid och rum, handlar om försäljning och inköp, säljare och kund. Det handlar om lönsamhet både nu och sedan, här och där.