Beslutsnäring
En tjänst från Sequoia Solutions

Förpackning

Beslutsnäring från Sequoia Solutions kan levereras i en mängd olika ”förpackningar”. Med förpackning avses det som också kan kallas för produkt. Självklart bestämmer omständigheterna vilket ord som passar bäst men några av våra leveranser kan uttryckas som följande:

  • Bollplank – en leverans för att ge möjlighet till bollning av frågor och dilemman med extern resurs.
  • Utbildning – Sequoia Individuell Förädling, fördjupning och dialog kring begrepp som avkastning, hållbarhet och tillväxt.
  • Ord till handling – Ord, handlingsplan, uppföljning och målgång.